بازگشت

محدودیتهای گمرکی

محدودیتهای گمرکی

ترامادول هیدروکلراید – اوربیفن – تری هگزی فنیدیل – کیمادرین

هشدارهای جدی در مورد سفربه تایلند

کشورتایلند به واسطه زیبایی ها وجاذبه های توریستی فراوان وهمچنین مردم بسیار آرام وخونگرم به سرزمین لبخندها درمیان گردشگران جهان شهرت پیدا کرده است، که می تواند مکان مناسبی برای فراهم نمودن لحظات بیاد ماندنی برای گردشگران باشد، لیکن این نکته قابل تامل است که هرکشوری دارای قوانین ومقررات خاص خود می باشد و برای همه افراد (گردشگر، بازرگان و ...) لازم است که قبل ازسفرخود نکاتی چند ازاین مقررات را مورد توجه قرارداده تا بتوانند ازسفرخود بهترین و بیشترین بهره برداری را نمایند.

هشدارهای مهم :