بازگشت

هتل های کانچانابوری

هتل های کانچانابوری 

Baan Ma Feung Guest House 2*            

0066 – 818 – 563764

Bamboo House Resort 2*                          

0066 – 34 – 642470

Boutigue Raft Resort 3*                             

0066 – 34 – 634191  

Dheva Mantra Resort & Spa 5*                  

0066 – 34 - 527666

Felix River Kwai Resort 4*                          

0066 – 34 – 515061

Hintok River Camp 3*                                 

0066 – 2 – 2453069

Home Phutoey River Kwai Resort 3*      

0066 – 2 – 6425497

Kasem Island Resort                                   

0066 – 34 – 513359

Krung Sri River Hotel Kanchanaburi        

0066 – 35 – 244333  

Mida Resort Kanchanaburi 4*                   

0066 – 34 – 527200

Momchailai Forest Retreat                        

0066 – 34 – 301648

Monsane River Kwai Resort & Spa 3*   

0066 – 818 – 090904

Nakakiri Resort & Spa                                 

0066 – 34 – 510729

Oh Dee Hostel 5*                                       

0066 – 800 – 118686

Oriental Kwai Resort                                   

0066 – 34 – 588168

Pavilion Rim Kwai Resort                           

0066 – 34 – 513800

Ponnatee Resort 2*                                    

0066 – 34 – 595134

Pung Waan Resort & Spa 4*                       

0066 – 2 – 2780878  

Rayaburi Resort 3*                                      

0066 – 2 – 3171275

River Kwai Resort 4*                                

0066 – 817 – 345238

River Kwai Village Hotel 4*                     

0066 – 899 – 184562  

Royal River Kwai Resort & Spa 3*            

0066 – 34 – 653342

R.S Hotel 3*                                                   

0066 – 2 – 2919953

Ruenrimkwai Resort 2*                              

0066 – 34 – 634169  

Sabai@Kan Resort 4*                                 

0066 – 34 – 625544

Saiyok River House 2*                                

0066 – 34 – 591050

Samprasob Resort 3*                                 

0066 – 34 – 595050

Suanmagmai Resort 2*                              

0066 – 34 – 595077

The Floathouse River Kwai Resort 4*     

0066 – 2 – 6425497

The Legacy River Kwai Resort 3*              

0066 – 34 – 673635

The Vista Pool Villa 4*                                

0066 – 34 – 510959

U Inchantree Kanchanaburi 4*                  

0066 – 34 – 521584

Woraburi Ayothaya Convention 3*          

0066 – 35 – 249600

X2 River Kwai                                                

0066 – 2 – 1687533

 قیمت هتل درکانچانابوری (روزانه) (برای 2 نفر)

2 ستاره  = بدون صبحانه 1000 بات و با صبحانه 1200 بات می باشد

3 ستاره  = بدون صبحانه 1300 بات و با صبحانه 1500 بات می باشد

4 ستاره  = بدون صبحانه 1600 بات و با صبحانه 1800 بات می باشد

5 ستاره  = بدون صبحانه 1900 بات و با صبحانه 2100 بات می باشد

قیمت هتل درکانچانابوری (ماهانه) (برای 2 نفر)

2 ستاره = بدون صبحانه 13000 بات و با صبحانه 16000 بات می باشد

3 ستاره = بدون صبحانه 16000 بات و با صبحانه 19000 بات می باشد

4 ستاره = بدون صبحانه 19000 بات و با صبحانه 22000 بات می باشد

5 ستاره = بدون صبحانه 22000 بات و با صبحانه 25000 بات می باشد

نکته مهم :

اگرمسافرخسارتی به لوازم داخل اتاق برساند بایستی چندین برابرآن جریمه پرداخت کند به طورمثال کثیف کردن حوله 500 بات – کثیف کردن بالش 700 بات – کثیف کردن ملحفه 1000 بات – شکستن لامپ 1000 بات و... پس هرموقع چنین اتفاقی افتاد سریعا آن را ازبیرون تهیه کرده و در اتاق قرار دهید.