بازگشت

مراکز خرید چیانگ مای

مراکزخرید چیانگ مای

بازارشب Night Bazaar

این بازاردر قسمت شرقی شهرچیانگ مای نزدیک دیواره قدیمی شهر در یک کیلومتری جاده تانون چانگ خلان Thanon Chang Khlan قراردارد. ( درزبان انگلیسی به خیابانهای طویل Thanon و به خیابانهای کوچک Soi گفته می شود ) دربخشهای فرعی این بازار 2 بازار شب دیگری به نامهای آسونارم مارکت Asunarm Market وبازار کالاری مارکت Kalare Market قراردارند.ساعت کار این بازار از ساعت 16 الی 24 می باشد.

شنبه بازار Saturday Market

این بازار در قسمت جنوبی شهرچیانگ مای در جاده  ووالای قرار دارد. ساعت کار این بازار از ساعت 16 الی 24 می باشد.

یکشنبه بازار Sunday Market

این بازار در مرکزشهرچیانگ مای در جاده  راجدومنم قراردارد. ساعت کار این بازار از ساعت 16 الی 24 می باشد.

بازار واروروت Warorot Market

این بازار مخصوص فروش مواد خوراکی است که درنزدیکی بازارشب کالاری قراردارد.

بازارسنپام کائنگ

این بازار در 13 کیلومتری شرق شهرچیانگ مای درخیابان سنپام کائنگ قراردارد که درآن تمامی کالاها به فروش می رسد.

پاساژ پنتیپ پلازا Pantip Plaza

این پاساژ در نزدیکی بازار شب در خیابان تانون چانگ خلان قراردارد که محل خرید و فروش لوازم کامپیوتری می باشد.

فروشگاه مدل کلاسیک چیانگ مای Classic Model

این فروشگاه مرکزخرید و فروش پوشاک مدلینگ می باشد که درخیابان Thanon Nimmanhaemin قراردارد.

پاساژ بیگ سی Big C

این پاساژ درتقاطع خیابان Charoen Muang با خیابان Mahidol قرار دارد که ازساعت 9 صبح الی 11 شب فعال می باشد.

پاساژ رابینسون Rabinson

این پاساژدرتقاطع خیابان Muang با خیابان Tambol Haiya درخیابان Maheedon2 قراردارد که ازساعت 9 صبح الی 11 شب فعال می باشد.

پاساژ تسکو و لوتوس Tesco Lotus

این پاساژازساعت 9 صبح الی 11 شب فعال می باشد.

تلفن : 0066 – 53 – 872777