بازگشت

جشن های تایلند

جشن های تایلند

1 ژانویه (دی)

روزآغازسال نومیلادی

18 الی 20 ژانویه (دی)

دراستان چیانگ مای شهر بوسانگ جشنواره چتربرگزارمی شود.

در این روز مردم تولید چترسنتی راجشن می گیرند البته دراین زمان صنایع دستی دیگر هم به نمایش گذاشته می شود.این چترها با کاغذ درست شده و برروی آنها نقاشی می شود.

23 ژانویه الی 1 فوریه (دی الی بهمن)

نمایشگاه یاد بود دون چدی DON CHEDI درشهرسوپان بوری برگزارمی شود.

داستان این جشن ازاین قراراست که درسال 1592 میلادی شاه نارسوان کبیر NARESUAN فرمانروای آیوتایا دریک نبرد تاریخی که بر روی پشت فیل انجام شد موفق به شکست فرمانروای برمه گردید که این پیروزی منجر به آزادی تایلند ازدست اشغال گران شد.

1 الی 3 فوریه (بهمن)

برگزاری جشنواره گل در شهرچیانگ مای

3 فوریه (بهمن)

آغازسال نوچینی

5 الی 16 فوریه (بهمن)

سال نو چینی درشهرناکون سووان برگزارمی شود.

در این روز شرکت کنندگان با برپائی رژه شیر واژدها ازخدای اژدهای طلائی قدردانی می کنند.

16 الی 19 فوریه (بهمن)

نمایشگاه شاه نارای کبیردرشهرلوپ بوری LOP BURI برگزارمی شود.

ایشان توانست درزمان خلافت خود روابط دیپلماتیک سیام (نام قدیم تایلند) را با کشورهای مختلف جهان برقرارکند.این رخداد درسال 1656 میلادی اتفاق افتاد.

18 فوریه (بهمن)

سالروزنخستین موعظه بودا (ماکابوچا)

این روز یادبود گردهمائی 1250 نفرقبل ازبودا می باشد که منجربه انتصاب روشنفکری شد.دراین روزبودائیان با دردست داشتن شمع 3 مرتبه درجهت عقربه های ساعت به دورمعبد طواف می کنند.

20 فوریه (بهمن)

درشهرچای نات CHAI NAT جشنواره پرنده های حصیری برگزارمی شود.

26 فوریه (بهمن)

دراین روز درشهرجنوبی پتانی PATTANI نمایشگاه رب النوع لیم کونیائو برگزارمی شود.

مردم این شهراعتقاد دارند که LIM KO NIAO CHAO ME دارای قدرت جادوئی می باشد.

1 الی 3 مارس (اسفند)

این جشن درشهرلوی ات LOI ET وبه نام کائو پن کون KAO PHAN KON برگزارمی شود که درآن 13 داستان بودائی به نمایش گذاشته می شود.

6 آپریل (فروردین)

روزیادبود پادشاه رامای اول

8 الی 15 آپریل (فروردین)

دراین تاریخ جشنواره DOK KHUN SIANG KHAEN درتمام شهرهای تایلند برگزارمی شود.

مردم با نزدیک شدن به سال نوتایلندی به رهبران بودائی غذا هدیه می دهند وخانه های چوبی را که برای مجسمه های بودا تهیه کرده اند را تمیزمی کنند.

12 آپریل (فروردین)

این جشن یک روزمانده به سال نو تایلندی دراستان چیانگ مای برگزارمی شود که درآن مردم بالونهای آرزوهایشان را به آسمان می فرستند.

13 الی 15 آپریل (فروردین)

جشن سال نوتایلندی  SONGKRAN(جشن آب)

سانگ کران به معنی حرکت کردن می باشد وعلت نامگذاری این جشن به این نام به خاطرحرکت خورشید درمنطقه البروج می باشد.این جشن در روز اول سال نوتایلندی (13آپریل) برگزارمی شود که همزمان با شروع فصل باران است.درصبح این روز کوچکترها به دیداربزرگترها رفته و به آنها آب مقدس و معطرهدیه می دهند ودرعوض بزرگترها برای آنها دعا می کنند دربعد ازظهرهمان روز پس ازادای احترام به بودا وشستن آن همه مردم از پیروجوان به یکدیگرآب می پاشند زیرا مردم تایلند عقیده دارند پاشیدن آب باعث شستن بد اقبالی وخوش یمنی می شود. بهترین جشن آب درشمال تایلند درشهر چیانگ مای برگزارمی شود.

1 می (اردیبهشت)

روزجهانی کارگر

5 می (اردیبهشت)

روزتاجگذاری پادشاه رامای نهم (بومیبول ادولیادج)

حکومت ایشان بعد از مرگ برادرشان ازتاریخ  9 خرداد سال 1946 آغازشد که با 70 سال سلطنت طولانی ترین زمان حکومت دربین پادشاهان تایلند وجهان دارا می باشد.

10 الی 12 می (اردیبهشت)

مراسم سلطنتی کاشت وآغاز رسمی فصل کاشت درتایلند

این مراسم درسال 1960 توسط پادشاه رامای نهم برای تقویت روحیه کشاورزان برگزارمی شد که درآن فصل کاشت برنج را بطور رسمی اعلام می کرد و اکنون این مراسم توسط مقامات ارشد وزارت کشاورزی و تعاون دراستان سانام لوانگ برگزارمی شود.

10 الی 12 می (اردیبهشت)

درشهریاسوتان YASOTHON جشنواره پرتاب موشک برگزارمی شود.

در این روز کشاورزان با پرتاب موشک ازخدایان می خواهند که همزمان با فصل کاشت برنج باران کافی برای محصولشان نازل کند.

15 می (اردیبهشت)

مراسم بزرگداشت بودا (ویساکابوچا)

دراین روزبودائیان درصبحگاه به معبد رفته و به موعظه های راهبان خود گوش می دهند ودربعد ازظهرهمان روزبا روشن کردن شمع ودردست گرفت 3 عصا ویک گل نیلوفر 3 باردرجهت عکس عقربه های ساعت به سمت معبد مرکزی پیاده روی می کنند.

15 ژوئن (خرداد)

جشنواره ارواح (PHI TA KHON)

دراین جشنواره مردان لباس ارواح برتن کرده ومجسمه بودا را همراهی می کنند راهبان بودائی نیزداستان کامل شدن فکری بودا و رسیدن آن به نیروی انسان کامل را شرح می دهند.

                

26 ژوئن (خرداد)

روزسانتون پو (SUNTHON PHO)

سالگرد تولد شاعرمعروف تایلندی سانتون پو را مردم درشهررایونگ RAYONG جشن می گیرند.دراین روزکارهای کلاسیک این شاعر تایلندی برای مردم به نمایش گذاشته می شود.این جشن درپارک یاد بود سانتون پو درشهر رایونگ برگزارمی شود.

1 جولای (تیر)

روزنیمه سال

16 جولای (تیر)

بزرگداشت موعظه های بودا (آسانابوکا)

درصبح این روزمردم به موعظه های راهبان خود گوش کرده وهدایائی به معبد اهدا می کنند ودربعد ازظهرهمان روزبا در دست داشتن شمع -عصا و گل نیلوفرپیاده به سمت معبد اصلی حرکت می کنند.این روز شروع دوره روزه داری می باشد.

24 الی 25 جولای (تیر)

جشنواره اهدای گل (TAK BAT DOK MAI)

این مراسم درشهرسارابوری SARABURI برگزارمیشود.این مراسم همزمان با مراسم بودا است که درآن راهبان ازمعابدشان خارج نمی شوند وهدایائی را که مردم برای راهبان آورده اند رابه نشانه احترام به بودا تقدیم می کنند.

25 جولای (تیر)

فستیوال شمع

این فستیوال درشهرابون راتچاتانی UBON RATCHATHANI برگزارمی شود که درطی آن راهبان ازمعابدشان خارج نمی شوند ومردم برای شاخص نمودن تلاش آنها شمع های بزرگی ازجنس موم عسل ساخته وبا دقت و ظرافت تمام آرایش می کنند وسپس این شمع ها را به معابد هدیه می دهند.

12 آگوست (مرداد)

سالگرد تولد ملکه و روزمادر (مائه هنگ چت)

21 الی 25 سپتامبر (شهریور)

مسابقات قایقرانی درشهر ناراتیوات NARATHIWAT

5 الی 14 اکتبر (مهر)

جشنواره گیاهخواران درشهر پوکت PHUKET

این مراسم همزمان با نهمین ماه تقویم چینی برگزارمی شود که درآن  شرکت کنندگان طی نه روزتنهی ازگیاهان تغذیه می کنند زیرا آنها براین باورند که گیاه خواری دراین زمان باعث پاکیزگی وآرامش ذهن آنها می شود.همچنین شرکت کنندگان انواع اشیاء تیزرا درصورت – زبان و بدن خود فرومی کنند و یا اینکه خود را درمیان آتش می اندازند.

17 الی 19 اکتبر (مهر)

جشنواره CHAK PHRA  و THOT PHAPA

این مراسم درشهرسوراتانی SURA THANI برگزارمی شود دراین مراسم مجسمه های بودا را بر روی ارابه های تزئین شده حمل می کنند و طی آن مردم لباسهای زعفرانی به راهبان و کمکهای مادی به معابد اهدا می کنند.

17 الی 21 اکتبر (مهر)

جشنواره های قایقهای نورانی که درشهرناکون پانوم NAKHON PHANOM دررودخانه مکونگ برگزارمی شود.این جشن به خاطرخاتمه فصل بارانی می باشد.

18 الی 21 اکتبر (مهر)

جشنواره های قلعه های مومی

این جشن درخاتمه فصل بارانی درشهرساکون ناکون SAKON NAKHON برگزارمی شود که درآن مردم با موم عسل معابد کوچکی می سازند تا بوسیله آن بتوانند آینده خود را پس ازتولد تعیین نمایند.

23 اکتبر (مهر)

سال مرگ رامای پنجم

6 الی 10 نوامبر (آبان)

مسابقات سالانه قایقرانی درشهرناکون راتچاسیما NAKHON RATCHASIMA

15 نوامبر (آبان)

جشنواره لوی کراتونگ LOY KRATHONG (ماه کامل)

این مراسم درتمامی تایلند به ویژه درپایتخت سابق تایلند شهرسوخوتای SUKHOTHAI برگزارمی شود.این مراسم درشب ماه کامل ازدوازدهمین ماه قمری(درتقویم میلادی روزی ازماه نوامبر) برگزارمی شود.لوی کراتونگ به معنی قایقی به شکل نیلوفرآبی ازجنس برگ موزمی باشد.درشامگاه این روزبسیاری ازمردم برای اجرای این مراسم به کانال یا رودخانه محل سکونت خود می روند.درطی این مراسم مردم قایقهائی که با برگ موز درست شده اند و بر روی آن 3 عدد عود – یک عدد شمع –  یک عدد گل ویک عدد سکه قراردارد را بر روی رودخانه شناورقرارمی دهند.مردم تایلند عقیده دارند با اهداء این قایق به رودخانه ازالهه آبها تشکرمی کنند و دراثراین کارکینه ها – پلیدیها و خشم را ازخود دورمی کنند.دراین جشن مردم ناخن وموی خود را کوتاه کرده وآن را همراه با قایق رها می کنند تا ناپاکی را از وجود خود پاک کنند آنها براین باورند که این کاربرایشان خوش شانسی می آورد وهمچنین گناه و بدی را ازآنها دورمی کند. تایلندی ها قبل ازرها کردن قایق درآب آرزوئی می کنند و بسیاری براین باورند که اگرشمع آنها تا زمانی که ازنظرخارج نشده روشن بماند آرزوی آنها برآورده می شود.درچیانگ مای روز قبل ازلوی کراتونگ را مردم نیز جشن می گیرند که درآن جشن بالونهائی که به شکل فانوس است را در شامگاه این روز رها می کنند تا بد اقبالی ازآنها دورشود.

16 الی 17 نوامبر (آبان)

نمایشگاه فیل ها درشهر سورین SURIN

5 دسامبر (آذر)

سالگرد تولد پادشاه – روزپدر و روزملی (روز رژه سلطنتی)

23 نوامبر الی 5 دسامبر (آبان - آذر)

مراسم گرامیداشت پل کوای

این مراسم درشهر کانچانابوری KANCHANABURI برگزارمی شود.این پل درجریان جنگ جهانی دوم برروی رودخانه کوای ساخته شده است تا نیروهای ارتش امپراتوری ژاپن بتوانند تدارکات خود را به برمه برسانند این پل طبق محاسبات ژاپنی ها بایستی طی 5 سال ساخته می شد ولی نیروهای ژاپنی درعرض 16ماه آن را توسط 16000 اسیرجنگی ساختند و درنهایت این پل 20 ماه بعد ازافتتاح توسط نیروهای متفقین بمباران شد.

29 نوامبر الی 10 دسامبر (آبان - آذر)

نمایشگاه ابریشم درشهرکون کائن KHON KAEN

10 دسامبر (آذر)

روز قانونگذاری و تبدیل شدن حکومت تایلند به سلطنت مشروطه

13 الی 19 دسامبر (آذر)

جشن یاد بود بنای آیوتایا AYUTTHAYA

این جشن هرساله درشهرباستانی آیوتایا برگزارمی شود زیرا این شهر پایتخت قدیمی تایلند می باشد.دراین جشن سبک وسیاق مردم تایلند دریک نمایش فرهنگی باستانی به نمایش گذاشته می شود.مقبره شیخ احمد قمی کسی که دین اسلام را درتایلند رواج داده است نیزدراین شهرقراردارد.

31 دسامبر (آذر)

شب سال نومیلادی

دیگر جشنها

این جشن درفیت سانالوک PHITSANULOK دراحترام به فراچینارات بودا که یکی ازمقدس ترین مجسمه های بودا است برگزارمی شود. این بودا اکنون درمعبد سیراتانا ماهاتات SIRATTANA MAHATHAT نگهداری می شود.

دراین جشن مردم هدایائی که برای راهبان درنظرگرفته اند را در سطح شهرحمل می کنند.

این جشن درراستای یاد بود شخصی است که دردهه 18 مردم را بسیج کرد تا درمقابل شورشیان بایستند.

این جشن برفرازتپه ای با چشم انداز زیبا برگذارمی شود.