بازگشت

ماساژ تایلندی

 ماساژ تایلندیSPA

فود ماساژ

ماساژ پا ازنوک انگشتان تا زانو به مدت 1 ساعت

قیمت = 200 بات

فیس ماساژ

ماساژ صورت

قیمت = 300 بات

بادی ماساژ

ماساژکل بدن به مدت 1 ساعت

قیمت = 500 بات

اویل ماساژ

ماساژکل بدن با روغن های گیاهی به مدت 1 ساعت

قیمت = 800 بات

تای ماساژ

ماساژکل بدن همراه با حرکات کششی به مدت 1 ساعت

قیمت = 800 بات

تای ماساژ با کارپو

کارپو بغچه ای است شبیه به یک دسته سیرکه درونش با گیاهان خوش عطرپرشده است که بعد از 50 دقیقه تای ماساژ آن را داغ کرده و به قسمت های مختلف بدن می زنند تا گرمای ایجاد شده باعث التیام دردها شود.

قیمت = 1000 بات

فیش ماساژ

این ماساژتوسط ماهیهای کوچک انجام می شود.دراین ماساژ ماهی ها سلولهای مرده پوست شما را می خورند.

قیمت = دقیقه ای 10 بات

توجه :

قیمتهای گفته شده دربالا برمبنای حداکثرعنوان شده است در صورتیکه قیمتهای پائین تراز این هم وجود دارند منوی زیرمربوط به یکی ازاین مراکزماساژمی باشد.