بازگشت

درباره پاتایا

درباره پاتایا PATTAYA

این شهردر165 کیلومتری جنوب شرقی بانکوک درساحل شرقی خلیج تایلند قراردارد.محبوبیت پاتایا بخاطرخیابانی به نام واکینگ استریت WALKING STREET می باشد که مرکزکلوب ها و بارهای شبانه می باشد.

طریقه رفتن به پاتایا

 برای رفتن به این شهر3 راه تاکسی – اتوبوس و قطاروجود دارد.با تاکسی هزینه آن ازدرب هتل دربانکوک تا درب هتل درپاتایا 1500 بات ومدت زمان آن 5/2 ساعت می باشد.هزینه این مسیربا اتوبوس نفری 250 بات و مدت زمان آن 5/3 ساعت می باشد که البته به این مبلغ هزینه تاکسی ازهتل به ترمینال دربانکوک وهزینه تاکسی ازترمینال به هتل درپاتایا نیز اضافه می شود. برای رفتن به پاتایا شما بایستی به ترمینال شرقی بانکوک به نام ایکامای EKKAMAI مراجعه نمائید.

برای رفتن با قطارشما بایستی به ایستگاه مرکزی راه آهن بانکوک به نام هوا لامفونگ مراجعه کنید که هزینه رفتن به پاتایا با قطار350 بات ومدت آن 4 ساعت می باشد.ایستگاه راه آهن پاتایا درخیابان سوخومویت قراردارد.

پاتایا دارای فرودگاه نیزمی باشد به نام یوتاپائو.چنانچه مستقیما ازخود فرودگاه بانکوک خواستید با تاکسی به پاتایا بروید مبلغ آن 1000 بات ومدت آن 5/1 ساعت می باشد واگرخواستید با اتوبوس بروید بایستی درفرودگاه به روبروی درب خروجی شماره 1 مراجعه کنید که درآنجا ایستگاه داخلی فرودگاه به نام باس شاتله قراردارد وازآنجا شما را بطوررایگان به ترمینال اتوبوسرانی می برند.درترمینال شما می توانید با پرداخت 150 بات در مدت 5/2 ساعت به پاتایا بروید.

 ***ترانسفرازبانکوک تا پاتایا با تور (رفت وبرگشت) نفری 700 بات می باشد.

تاریخچه پاتایا

تا سال 1960 پاتایا تنهی یک دهکده کوچک ماهیگیری بود ولی ازاین سال به بعدبه خاطرجنگ میان آمریکا و ویتنام تبدیل به پایگاه نیروهای آمریکائی شد که سربازانشان رابرای تجدید قوا به این شهرساحلی می آوردند و مردان و زنان فقیرتایلندی برای کارنیزبه این شهرمی آمدند بنای فساد درپاتایا ازاین زمان شروع شد درواقع بنیانگذارخیابان واکینگ استریت درپاتایا آمریکائی ها بودند.

آب وهوای پاتایا

پاتایا دارای 3 فصل می باشد :

  1.  فصل خنک = (ازماه نوامبرتا فوریه (آبان تا بهمن))                     ( دمای هوا روزها 30 و شبها 20 درجه سانتیگراد با رطوبت 50%)

  2.  فصل گرم = (ازماه مارس تا می(اسفند تا اردیبهشت))                   ( دمای هوا روزها 40 و شبها 30 درجه سانتیگراد با رطوبت 75%)

  3.  فصل بارانی = (ازماه ژوئن تا اکتبر(خرداد تا مهر))                                 ( دمای هوا روزها 35 و شبها 25 درجه سانتیگراد با رطوبت 90%)

سواحل پاتایا

پاتایا دارای 7 ساحل می باشد که 2 ساحل آن به نامهای ساحل پاتایا و ساحل جومتین دربین توریستها ازمحبوبیت خاصی برخوردارمی باشند.

این ساحل شلوغترین ساحل شهرپاتایا است که دارای کلیه امکانات می باشد ودربخشهای شمالی این ساحل جنگل آمفونگ لامونگ قرار دارد.خیابان واکینگ استریتWALKING STREET دراین ساحل قراردارد.

این ساحل به طول 6 کیلومتردربخش جنوبی شهرپاتایا قراردارد که تا حدودی آرام تر ازساحل پاتایا می باشد ومناسب خانواده ها است.

حمل و نقل درپاتایا

تاکسی های پاتایا وانت تاکسی می باشند که به رنگ سورمه ای هستند. هزینه تاکسی برای مسیرهای کوتاه 10 بات و برای مسیرهای بلند 20 بات می باشد. البته شما می توانید موتور و یا ماشین کرایه کنید.

اجاره موتورسیکلت و خودرو درپاتایا به شرح زیر می باشند:

موتورویو روزانه 300 باتکراس روزانه 600 بات کیپس روزانه 900 باتهای کیپس روزانه 1200 بات هالی دیوید سون روزانه 1500 بات و قیمت اجاره ماشین روزانه 1500 الی 3000 بات می باشد.

رستوران های پاتایا

رستوران آمریکائی

پاتایا – خیابان دوم                                

(710805 – 38 – 0066 )

پاتایا – خیابان تاپ پرایا                         

(364314 – 38 – 0066 )

پاتایا                                                 

(424302 – 38 – 0066 )

پاتایا                                                 

(781064 – 38 – 0066 )

پاتایا – جاده ساحلی – کوچه 7                 

(414038 – 38 – 0066 )

پاتایا – خیابان تاپ پرایا – کوچه 5           

(251365 – 38 – 0066 )

رستوران استرالیائی

پاتایا – جاده ساحلی – بعد از پاساژ فستیوال

(361530 – 38 – 0066 )

رستوران بلژیکی

پاتایا – خیابان تاپ پرایا                         

(632110 – 38 – 0066 )

رستوران چینی

پاتایا – واکینگ استریت                         

(423974 – 38 – 0066 )

پاتایا – هتل مونتین                               

(428155 – 38 – 0066 )

پاتایا – هتل سیام بای ویو                       

(423871 – 38 – 0066 )

رستوران فرانسوی

پاتایا – خیابان تاپ پرایا                         

(267191 – 38 – 0066 )

پاتایا – خیابان تاپ پرایا                         

(364600 – 38 – 0066 )

پاتایا                                                 

(364327 – 38 – 0066 )

پاتایا – پاساژ رویال گاردن                     

(711325 – 38 – 0066 )

پاتایا – جاده ساحلی – پاساژ فستیوال         

(043388 – 38 – 0066 )

پاتایا – جاده ساحلی – طبقه سوم رویال گارن

(710294 – 38 – 0066)

پاتایا – خیابان سوم پاتایا                         

(723219 – 38 – 0066 )

رستوران انگلیسی

پاتایا – جاده ساحلی – خیابان 7                

(361315 – 38 – 0066 )

پاتایا – جاده ساحلی – خیابان 7                

(361686 – 38 – 0066 )

رستوران اندونزی

پاتایا – خیابان تپ پراسیت – خیابان8        

(310384 – 38 – 0066 )

رستوران هندی

پاتایا – نزدیک خیابان واکینگ استریت      

(418333 – 38 – 0066 )

پاتایا – جاده ساحلی                               

(423003 – 38 – 0066 )

رستوران ایتالیائی

پاتایا – ساحل جومتین – نزدیک خیابان 22 

(075202 – 38 – 0066)

پاتایا – خیابان 17                                

(827953 – 38 – 0066 )

پاتایا – خیابان 17 – پلاک 10                 

(898279 - 38 - 0066)

رستوران ایرانی

رستوران پردیس - پاتایا – خیابان دوم – جنب هتل گلدن بیچ

تلفن :  411169 – 38 – 0066  

موبایل : 863406509 – 0066  

رستوران نایب - پاتایا – خیابان دوم – خیابان پارتامنگ – نرسیده به پل

رستوران تهران - پاتایا – جنب واکینگ استریت – ابتدای خیابان دوم

رستوران البرز - پاتایا – جاده ساحلی – کوچه 12 – جنب هتل سنترال

رستوران گوگوش - پاتایا – جاده ساحلی – بین خیابان 11 و 12

موبایل : 852876502 – 0066

رستوران کوروش  - پاتایا – خیابان ساحلی – بعد از پاساژ رویال گاردن

موبایل : 805609965 – 0066

رستوران مدائن - پاتایا – خیابان دوم – جنب هتل مارین پلازا

تلفن :  424211 – 38 – 0066  

موبایل : 811433381 – 0066

رستوران نروژی

پاتایا – خیابان تاپ پرایا                         

(252726 – 38 – 0066 )

رستوران تایلندی

پاتایا – هتل گرن میراج                         

(426375 – 38 – 0066 )

پاتایا – جاده ساحلی – خیابان 5                

(428387 – 38 – 0066 )

پاتایا – خیابان 24                                

(416012 – 38 – 0066 )

پاتایا – هتل سیام بای سور                      

(428679 – 38 – 0066 )

پاتایا – خیابان تاپ پرایا پلاک 10            

(251686 – 38 – 0066 )

پاتایا – پاساژ سنترال فستیوال                  

(043198 – 38 – 0066 )

پاتایا – جاده ساحلی – خیابان 7                  

(36190 – 38 – 0066 )

رستوران ترکی

پاتایا – جاده ساحلی – پاساژ سنترال فستیوال

(051753 – 38 – 0066)

رستوران ویتنامی

پاتایا – بین خیابان 13و -14 هتل فوراما    

(418999 – 38 – 0066)

رستوران کره ای

پاتایا – جاده ساحلی – پاساژ سنترال فستیوال

(043235 – 38 – 0066)

رستوران سوئدی

پاتایا – خیابان تاپ پرایا – خیابان 13        

(251326 - 38 - 0066)