بازگشت

مراکز خرید هواهین

   مراکزخرید هواهین

بازارته نارسدامری

این بازارقلب مرکزگردشگری هواهین می باشد که درمرکزشهرقراردارد دراین بازاراجناس دارای قیمت مناسبی می باشند البته اگرهدف شما ازآمدن به این بازارغذا خوردن می باشد بهتراست که به بازارچاتچای بروید.

بازارچاتچای Chat Chai Day Market

این بازاردربین هواهین ها ازمحبوبیت خاصی برخورداراست که هر روز فعال می باشد.درطول روزشما هرآنچه را که بخواهید می توانید ازاین بازارتهیه کنید و درشب بهترین مکان برای خوردن غذای دریائی می باشد.

بازارشب Night Market

این بازاردرمرکزشهرهواهین بین خیابان پتچ کاسم Phetchkasem وجاده منتهی به راه آهن ( Dechanuchit ) قراردارد که ازساعت 30/18 الی 24 فعال می باشد.دراین بازار از پوشاک بگیرتا غذاهای دریائی یافت می شود.

بازاربزرگ Special Market

این بازاربین گرند هتل و بیمارستان سان پائولو Sao Paulo درداخل یک پارکینگ قرار دارد.ساعت کاراین بازار از ساعت 18 الی 23 می باشد.این بازار روزهای دوشنبه وسه شنبه تعطیل است.

بازارصنایع دستی جیرجیرک Ciaada Market

این بازاردریک فضای بازازساعت 11 صبح الی 12 شب بازمی باشد.

Baipo

این بازاردرخیابان Dachanuchid Road قراردارد که ازساعت 10 صبح الی 10 شب فعال می باشد.

تلفن : 0066 – 81 – 3072352

Hua Hin Arts & Crafts Centre

Hua Hin Floting Market

Hua Hin Gallery Orient

این فروشگاه درخیابان Song قراردارد که ازساعت 9 صبح الی 23 فعال می باشد.

تلفن : 0066 – 32 – 530652

Hua Hin Market Village        

Index Mall

این بازاردرشمال هواهین نزدیک فرودگاه قراردارد که مرکزخرید و فروش مبلمان و لوازم خانگی می باشد.این پاساژ از ساعت 10 الی 22 فعال است.

Pae Hua Hin Market

این بازار در انتهای جاده کانال قرار دارد که مرکز خرید و فروش لوازم ورزشی می باشد.این بازار از ساعت 17 عصرالی 22 شب فعال می باشد.

Pae Mai Market

این بازاردرخیابان کلانگ Klong قراردارد که محل خرید و فروش لوازم برقی – پوشاک و مواد غذائی می باشد.ساعت کاراین بازار از 17 عصر الی 22 شب می باشد.

Phaiboon

این فروشگاه درخیابان Dechauchit قراردارد.

Sam Pan Nam Floting Market

Saphira

این فروشگاه درخیابان پتچ کاسم Phetchkasem قراردارد که ازساعت 10 صبح الی 20 شب فعال است.

تلفن : 0066 – 32 – 515911 (3)

Sister

این فروشگاه محل خرید و فروش جواهرات می باشد که ازساعت 10 صبح الی 11 شب فعال است.

تلفن : 0066 – 32 – 530124

The House Of June

این بازاردرخیابان پتچ کاسم Phetchkasem قراردارد که درآن لباسهای فشن به فروش می رسد.این بازار از ساعت 10 صبح الی 20 فعال است.

تلفن : 0066 – 27 – 580137

Thai Wood Decor

این بازاردرخیابان پتچ کاسم Phetchkasem قراردارد که درآن لوازم دکوری چوبی به فروش می رسد.این بازار از ساعت 10 صبح الی 20 فعال است.

تلفن : 0066 – 32 – 514142