بازگشت

هتل های کرابی

هتل های کرابی

Adam Bungalow Hotel 4*(موآنگ)             

0066 – 75 – 637456

Amore Mansion Hotel 4*(موآنگ            

0066 – 75 – 637695

Ananta Burin Resort 4*(موآنگ)                  

0066 – 75 – 661551

Anyavee Roilay Resort 4*(آئونانگ)           

0066 – 81 – 5375517      

Aonang Cliff Beach Resort 4*(آئونانگ   

0066 – 75 – 626888

Aonang Cliff View Resort 4*(آئونانگ)       

0066 – 75 – 695240

Aonang Dahle Bungalow 4*(موآنگ)         

0066 – 75 – 695067                  

Aonang Villa Resort 4*(آئونانگ)                

0066 – 75 – 637270

Apasari Krabi 5*(آئونانگ)                          

0066 – 75 – 637188

Aree Tara Resort 4*(آئونانگ)                    

0066 – 75 – 637377                 

Baan Andaman Hotel Krabi آئونانگ)4*)  

0066 – 75 – 624018

Beyond Resort Krabi 5*(کلونگ موآنگ)     

0066 – 75 – 628300

Centara Grand Beach Resort & Villas 5*

0066 – 75 – 637789

Centara Anda Dhevi Resort 4*(آئونانگ)   

0066 – 75 – 626222            

Dee Andaman Hotel 4*(آئونانگ)               

0066 – 75 – 622998

Deevana Plaza Krabi 4*(آئونانگ)              

0066 – 75 – 639999

Haleeva Resort 4* (آئونانگ)                       

0066 – 75 – 638431

Krabi Apartment Hotel 4*(آئونانگ)          

0066 – 75 – 695557

Krabi Cha – Da Resort 4*(آئونانگ         

0066 – 75 – 695721

Krabi City Dorm 2*(آئونانگ)                     

0066 – 86 – 4761140

Krabi City Seaview Hotel 4*(آئونانگ     

0066 – 75 – 622885

Krabi La Playa Resort 4*(آئونانگ)            

0066 – 75 – 637015

Krabi Tipa Resort 4*(آئونانگ)                   

0066 – 75 – 637527   

Mercure Krabi Deevana 4*(آئونانگ)        

0066 – 75 – 639999

Pakasai Resort 4*(آئونانگ)                         

0066 – 75 – 637777

Pranang Flora House Krabi 4*                

0066 – 75 – 638415

Railay Bay Resort & Spa 4*(آئونانگ)       

0066 – 75 – 819401

Railay Princess Resort & Spa 4*(آئونانگ)

0066 – 75 – 624356

Sand Sea Resort & Spa Krabi 3*(آئونانگ)

0066 – 75 – 622609

Sheraton Krabi Beach Resort 5*(موآنگ

0066– 75 – 628000

Thai Hotel Krabi 3*                                  

0066 – 75 – 611474

Thepparat Lodge Krabi 3*                      

0066 – 75 – 622048

The Verandah Hotel Krabi 4*(آئونانگ   

0066 – 75 – 637454

Tipa Resort 4*                                           

0066 – 75 – 637527

Vogue Resort & Spa Ao Nang 4*(آئونانگ)

0066 – 75 – 637635

White Sand Krabi Resort 4*                    

0066 – 75 – 695345

قیمت هتل درکرابی (روزانه) (برای 2 نفر)

2 ستاره  = بدون صبحانه 1500 بات و با صبحانه 1700 بات می باشد

3 ستاره  = بدون صبحانه 1800 بات و با صبحانه 2100 بات می باشد

4 ستاره  = بدون صبحانه 2100 بات و با صبحانه 2300 بات می باشد

5 ستاره  = بدون صبحانه 2500 بات و با صبحانه 2700 بات می باشد

قیمت هتل درکرابی (ماهانه) (برای 2 نفر)

2 ستاره = بدون صبحانه 15000 بات و با صبحانه 20000 بات می باشد

3 ستاره = بدون صبحانه 20000 بات و با صبحانه 25000 بات می باشد

4 ستاره = بدون صبحانه 25000 بات و با صبحانه 30000 بات می باشد

5 ستاره = بدون صبحانه 30000 بات و با صبحانه 35000 بات می باشد

نکته مهم :

اگرمسافرخسارتی به لوازم داخل اتاق برساند بایستی چندین برابرآن جریمه پرداخت کند به طورمثال کثیف کردن حوله 500 بات – کثیف کردن بالش 700 بات – کثیف کردن ملحفه 1000 بات – شکستن لامپ 1000 بات و... پس هرموقع چنین اتفاقی افتاد سریعا آن را ازبیرون تهیه کرده و در اتاق قراردهید.