بازگشت

جزیره پانگان

جزیره پانگان KOH PHANGAN

این جزیره در 20 کیلومتری شمال جزیره ساموئی قراردارد که مساحت آن 191 کیلومترمربع یعنی 3/2 مساحت ساموئی می باشد.این جزیره از نظرطبیعت همانند ساموئی بوده وتنهی دارای یک شهر به نام Thong Sala می باشد.معروفترین ساحل این جزیره دربخش جنوب شرقی جزیره به نام Rin Beach و زیباترین ساحل آن برای تفریحات آبی درشمال جزیره به نام Thong Noi Pan Beach می باشند.برای رسیدن به این جزیره شما میتوانید از سواحل بودای بزرگ یا باپت ازطریق لنج به این جزیره بروید.این جزیره مناسب غواصی بوده وهرماه فستیوال ماه کامل درآن نیزبرگزارمی شود.