بازگشت

هتل های ساموئی

هتل های ساموئی

Aloha Resort 4*                                         

0066 – 77 – 424014

Als Resort 4* (Chaweng)(www.alsresortsamui.com)

0066 – 77 – 422154

Baan Samui Resort 4*(Chaweng)            

0066 – 677 – 6240

Banburee Resort & Spa 4*                       

0066 – 77 – 429600

Ban Talay Resort 4*                                  

0066 – 77 – 413556

Beach House Samui Hotel 4*(Bophut)    

0066 – 77 – 245124

Blue Lagoon Hotel 4*                               

0066 – 77 – 422037

Centara Grand Beach Resort 5*(Chaweng)                    

0066 – 77 – 230500

Centara Villas Samui 4* (Natien Beach) 

0066 – 77 – 424020

Chaweng Beachcomber Hotel 4*(Chaweng)            

0066 – 77 – 422041

Chaweng Chalet 4*(Bophut)                    

0066 – 77 – 230777

Chaweng Cove Resotel 5* (Chaweng)     

0066 – 77 – 422509

Chaweng Garden Beach Resort 4* (Chaweng)

0066 – 77 – 960394

First Bungalow Beach Resort 4* (Surat Thani)    

0066 – 77 – 230414

Grand Thai House Resort 4* (Lamai)    

0066 – 77 – 418005

Hotel Baan Samui 4*(Bophut)                 

0066 – 77 – 230965

Hotel Ibis Samui Bophut 4* (Bophut)     

0066 – 2 – 6592888

Impiana Samui Resort & Spa 4*             

0066 – 77 – 422011

Kandaburi Resort & Spa 4* (chaweng)  

0066 – 77 – 428888

Montien House 4*(Chaweng)(www.montienhouse.com)

0066 – 77 – 300505

Nora Chaweng 4* (Chaweng)(www.norachawenghotel.com)

0066 – 77 – 913666

P 10 Samui 4*(Bophut)                             

0066 – 77 – 417333

Palm Island Hotel 4*(Bophut)                 

0066 – 77 – 230654

Panalee Resort 4*(Maenam)                    

0066 – 77 – 602150

Pandora Resort & Spa Sami 5*               

0066 – 77 – 413801

Paradise Beach Resort 5*                         

0066 – 77 – 247227

Pinnacle Samui Resort & Spa 4*             

0066 – 77 – 427308

Q Signature Samui Beach Resort 4*(Bophut)   

0066 – 77 – 428100

Rajapruek Samui Resort 4*                     

0066 – 75 – 345820

Sami Laguna Resort 4*(Lamai)               

0066 – 77 – 424215

Samui Buri Beach Resort 4*                    

0066 – 77 – 447275

Samui Honey Tara Villa Residance 4*(Laem)

0066 – 77 – 417277

Samui Island Resort 4*(Chaweng)          

0066 – 77 – 231318

Samui Ocean Hotel 4*                              

0066 – 77 – 414322

Samui Orchid Resort 4*                           

0066 – 77 – 424017

Samui Pier Beach Front Resort 4*(Bophut)     

0066 – 77 – 417337

Samui Sense Beach Resort 5* (Lamai)    

0066 – 77 – 424441

Samui Verti Color 3* (Chaweng)(www.samuiverticolor.com)

0066 – 77 – 914000

Taling Ngam Beach 4*                              

0066 – 77 – 334069

The Imperial Samui Beach Resort 5*(chaweng)

0066–77– 422020

The Sarann 5* (Chaweng)                        

0066 – 77 – 448540

Villa Tanamera 4*                                     

0066 – 77 – 448224

White House Beach Resort & Spa 4*     

0066 – 77 – 247921

قیمت هتل درساموئی(روزانه)(برای 2 نفر)

2 ستاره  = بدون صبحانه 1700 بات و با صبحانه 1900 بات می باشد

3 ستاره  = بدون صبحانه 2000 بات و با صبحانه 2300 بات می باشد

4 ستاره  = بدون صبحانه 2300 بات و با صبحانه 2500 بات می باشد

5 ستاره  = بدون صبحانه 2700 بات و با صبحانه 2900 بات می باشد

قیمت هتل درساموئی(ماهانه)(برای 2 نفر)

2 ستاره = بدون صبحانه 17000 بات و با صبحانه 22000 بات می باشد

3 ستاره = بدون صبحانه 22000 بات و با صبحانه 27000 بات می باشد

4 ستاره = بدون صبحانه 27000 بات و با صبحانه 32000 بات می باشد

5 ستاره = بدون صبحانه 32000 بات و با صبحانه 37000 بات می باشد

نکته مهم :

اگرمسافرخسارتی به لوازم داخل اتاق برساند بایستی چندین برابرآن جریمه پرداخت کند به طورمثال کثیف کردن حوله 500 بات – کثیف کردن بالش 700 بات – کثیف کردن ملحفه 1000 بات – شکستن لامپ 1000 بات و... پس هرموقع چنین اتفاقی افتاد سریعا آن را ازبیرون تهیه کرده و در اتاق قراردهید.