بازگشت

koh lanta

جزیره لانتا Lanta Island

این جزیره در70 کیلومتری شهرکرابی درمرکز52 جزیره قراردارد که دارای جزائرزیادی چون لنتایای -  لنتانوی -  تالنگ بنگ و موکوها می باشد. برای رفتن به این جزیره 2 راه وجود دارد یکی ازجزیره فی فی بوسیله کشتی درمدت 2 ساعت به قیمت 600 بات و راه دیگرازشهرکرابی که در ابتدا شما بایستی به اسکله هواهین مراجعه کرده که مدت این مسیر 5/1 ساعت وهزینه آن 150 بات می باشد وسپس ازآنجا با پرداخت 400 بات به جزیره لانتا بروید طول این مسیر5 کیلومتر ومدت آن 15 دقیقه می باشد. هزینه ترانسفرازاسکله تا هتل نفری 200 بات می باشد.

برای برگشتن اگرچنانچه شما خواستید به بانکوک بروید بهترین راه این است که با سواری بروید شهرترانگ که مدت آن 2 ساعت وهزینه آن نفری 200 بات می باشد و سپس ازآنجا با قطار بروید بانکوک که مدت آن 16 ساعت می باشد.هزینه این مسیر با قطاردرجه یک 2000 بات ودرجه دو 1500 بات می باشد.هتل دراین جزیره از شبی 2000 بات به بالا می باشد.