بازگشت

koh chang

جزیره چانگ (Koh Chang)

این جزیره درجنوب شرقی تایلند قراردارد که فاصله آن تا بانکوک 315 و تا پاتایا 150 کیلومترمی باشد.این جزیره دومین جزیره بزرگ تایلند بوده که به خاطرشباهت قسمتی ازاین جزیره به فیل به نام جزیره فیل نیزشناخته می شود.برای آمدن به این جزیره ازبانکوک بایستی به ترمینال شرق به نام ایکامای مراجعه کنید وسپس درآنجا بلیط برای شهر TRAT به مبلغ 400 بات تهیه کنید تا درمدت 6 ساعت به این شهربرسید وسپس با پرداخت 100 بات به اسکله بروید ودر اسکله با پرداخت 250 بات درمدت 15 دقیقه به این جزیره می رسید.